Cenník služieb

     Ceny stanovujeme na základe dohody s klientom a to v závislosti od rozsahu, náročnosti a charakteru požadovaných služieb.  Po dohode s klientom  doporučujeme stanoviť cenu  paušálne (pevne)  mesačnou sumou.