Súčasťou daňového poradenstva je:

  • spracovanie evidencie dane z pridanej hodnoty a vypracovanie daňového priznania k DPH, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu
  • vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
  • vypracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
  • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických a fyzických osôb, vrátane príloh
  • zastupovanie pred daňovými úradmi
  • daňové poradenstvo, stanoviská, vypracovanie štatistických hlásení, spracovanie dokladov do registrov