Súčasťou spracovania mzdovej agendy je:

 • výpočet a spracovanie mzdy podľa platných právnych predpisov
 • zasielanie výplatných pások priamo zamestnancom
 • možnosť zasielať mzdy na osobné účty zamestnancov, odvodov do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, daní atď. prostredníctvom nášho bankového účtu
 • registrácia zamestnávateľa na daňovom úrade, zdravotných poisťovniach a sociálnej poisťovni
 • vypracovanie prihlášok a odhlášok zamestnancov pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu pri nástupe a odchode zamestnanca
 • možnosť zastupovania na jednotlivých inštitúciách na základe splnomocnenia
 • vypracovanie mesačných hlásení do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
 • vypracovanie mesačného hlásenia a ročného hlásenia na daňový úrad
 • vypracovanie ročného zúčtovania dane vrátane daňových bonusov
 • vystavovanie potvrdení o príjme na základe žiadosti zamestnanca
 • vypracovanie dokladov pri odchode zamestnanca – evidenčný list dôchodkového poistenia, zápočtový list